"chest burns" — Słownik kolokacji angielskich

chest burns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa piecze
  1. chest rzeczownik + burn czasownik
    Luźna kolokacja

    He was gasping for air, and his chest burned.

    Podobne kolokacje: