"hold against one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyciskać czyjś klatka piersiowa
  1. hold czasownik + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I held the phone against my chest and looked at Thorson.

podobne do "hold against one's chest" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hold against one's chest" po angielsku

phrasal verb
idiom