"storage chest" — Słownik kolokacji angielskich

storage chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa przechowywania
  1. storage rzeczownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If you are storing clothes at home, clean the closet or storage chest.