PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"covered" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "covered" po angielsku

covered

przymiotnik
 1. kryty dachem
 2. pokryty, okryty

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

cover ***** , także: kiver dialekt

okrycie wykonane jest z grubej obrazek do "cover" po polsku obrazek do "cover" po polsku
czasownik
 1. przykryć, nakryć, okryć [przechodni]
  They covered her with a blanket. (Oni przykryli ją kocem.)
  Cover and refrigerate for at least 4 hours. (Przykryj i wstaw do lodówki na co najmniej 4 godziny.)
  The mountain was covered with snow. (Góra pokryta była śniegiem.)
  zobacz także: overspread
 2. ukryć, zakryć, zasłonić [przechodni]
  I covered my face with my hands. (Zasłoniłem twarz rękami.)
  He raised a hand to cover a cough. (Uniósł dłoń, aby ukryć kaszel.)
  A red overcoat covered her legs. (Czerwony płaszcz zakrywał jej nogi.)
 3. obejmować (np. umowa) [przechodni]
  The contract doesn't cover your mother. (Umowa nie obejmuje Pańskiej matki.)
  This contract covers health insurance. (Ta umowa obejmuje ubezpieczenie zdrowotne.)
  Does your insurance cover water damage? (Czy twoje ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane przez wodę?)
 4. pokryć (o kosztach, wydatkach) [przechodni]
  I'll leave you money to cover the expenses. (Zostawię ci pieniądze, żeby pokryć koszty.)
  Don't worry. I'll cover the costs of your journey. (Nie martw się. Pokryję koszty twojej podróży.)
 5. przemierzać (np. dystans) [przechodni]
  A train covered the distance in twelve hours. (Pociąg pokonał dystans w dwanaście godzin.)
  We covered 4 miles today. (Dzisiaj przemierzyliśmy 4 mile.)
 6. zajmować (np. obszar) [przechodni]
  The factory covers the area of two hectares. (Fabryka zajmuje obszar dwóch hektarów.)
  You cover two seats. (Zajmujesz dwa siedzenia.)
  My field covers 3 hectares. (Moje pole zajmuje 3 hektary.)
 7. zdawać relację, relacjonować, przedstawiać [przechodni]
  The journalist covered the story of a stray dog. (Dziennikarz zrelacjonował historię o bezpańskim psie.)
  I covered the Olympiad. (Ja zdawałem relację z olimpiady.)
 8. pokrywać (np. koszty) [przechodni]
  The insurance company will cover the damage. (Ubezpieczalnia pokryje koszty.)
  This bill covers all the expenses. (Ten rachunek pokrywa wszystkie wydatki.)
 9. pokryć (np. warstwą metalu)
 10. zabezpieczać, ubezpieczać [przechodni]
  It's dangerous to go there alone, I'll cover you. (To niebezpieczne iść tam samemu, będę cię ubezpieczać.)
  I want you to cover me. (Chcę, żebyś mnie ubezpieczał.)
 11. kryć (przed ostrzałem) [przechodni]
  The soldier covered a woman with a small child. (Żołnierz krył przed ostrzałem kobietę z małym dzieckiem.)
  I covered my dog from bullets. (Kryłam mojego psa przed pociskami.)
 12. mierzyć do kogoś z broni [przechodni]
  My stepfather covered me. (Mój ojczym wymierzył do mnie z broni.)
  When she covered him, he started crying. (Kiedy ona wymierzyła do niego z broni, on zaczął płakać.)
 13. kryć (np. w piłce nożnej) [przechodni]
  This player couldn't get the ball without being covered immediately. (Ten gracz nie mógł dostać piłki tak, że od razu nie zostały kryty.)
  John, you will cover that strapper. (John, ty będziesz kryć tego dryblasa.)
 14. kopulować (o zwierzętach) [przechodni]
 15. wysiadywać (jajka) [przechodni]
 16. wykonywać nową wersję piosenki innego wykonawcy, nagrywać nową wersję piosenki innego wykonawcy, nagrywać cover piosenki innego wykonawcy [przechodni]
 17. przekrywać, przekryć

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. pokrywa, powłoka [policzalny]
  Can you hand me a cover for this pot? (Czy możesz podać mi pokrywkę na ten garnek?)
  The cover of the hatch is made of a solid material. (Pokrywa włazu jest wykonana z solidnego materiału.)
  zobacz także: overlay, cloak
 2. okładka (książki lub czasopisma) [policzalny]
  The cover story was really interesting. (Artykuł z okładki był naprawdę interesujący.)
  Her name's on the cover of 2 books. (Jej nazwisko jest na okładkach 2 książek.)
 3. schronienie, ukrycie [niepoliczalny]
  Her house was our cover. (Jej dom był naszym schronieniem.)
  You will never find our cover. (Nigdy nie znajdziesz naszego ukrycia.)
 4. osłona, ochrona [policzalny]
  Don't take the cover off your phone. (Nie zdejmuj ochrony ze swojego telefonu.)
  Due to a cover my phone didn't get wet. (Dzięki osłonie mój telefon nie zmókł.)
  link synonim: case
 5. przykrywka (do czegoś nielegalnego) [tylko liczba pojedyncza]
  This shop is my cover, I'm dealing drugs there. (Ten sklep to moja przykrywka, handluję tam narkotykami.)
  They opened up a restaurant with bad food, but it was only a cover. (Oni otworzyli restaurację z niedobrym jedzeniem, ale to była tylko przykrywka.)
 6. pokrycie zbioru (topologia)
 7. zastępstwo (pod czyjąś nieobecność)
  I'm a bit under the weather today. I'd better stay home. I think I'll ask Tom for cover. (Nie za dobrze się dzisiaj czuję. Lepiej zostanę w domu. Chyba poproszę Toma o zastępstwo.)
 8. osłona (np. przed ostrzałem, atakiem) [niepoliczalny]
 9. narzuta (np. na łóżko) [policzalny]
 10. pokrycie powierzchni (np. lasem) [niepoliczalny]
 11. nakrycie stołu, zastawa stołowa [policzalny]
 12. pokrycie (np. kosztów), gwarancja (finansowa)
 13. koperta, opakowanie przesyłki pocztowej [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "covered"

rzeczownik
phrasal verb
czasownik
inne
wykrzyknik
take cover = kryć się (rozkaz)
inne
idiom
przymiotnik
przysłówek