PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"koperta" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "koperta" po polsku

koperta

obrazek do "envelope" po polsku
rzeczownik
 1. envelope **   [policzalny]
  He quickly opened the envelope. (On szybko otworzył kopertę.)
  What does it say on the envelope? (Co jest napisane na kopercie?)
  Could you hand me that blue envelope? (Czy mógłbyś mi podać tę niebieską kopertę?)
  He cut the envelope open. (On rozciął kopertę.)
 2. cover ***** , także: kiver dialekt
 3. sweetener