"zasłaniać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zasłaniać coś" po polsku

czasownik
 1. screen **** , hide ****
 2. curtain , **
 3. interrupt **   [przechodni]
  This tree interrupts the view of the sea. (To drzewo zasłania widok na morze.)
  The skyline is interrupted by the buildings. (Linia horyzontu jest zasłonięta przez budynki.)
 4. veil *
  • zasłaniać (np. twarz chustą), zawoalować
   Veil your face, and don't talk to strangers. (Zasłoń swoją twarz i nie rozmawiaj z obcymi.)
 5. obliterate
 6. occult  
 7. bescreen
 8. overmask
phrasal verb
 1. block out
  • blokować, zasłaniać, tamować
   The curtains block out the light. (Zasłony tamują światło.)
   I can't block these memories out. (Nie potrafię zablokować tych wspomnień.)
 2. blot up  
 3. screen off
obrazek do "cover" po polsku
czasownik
 1. cover ***** , także: kiver dialekt
  • ukryć, zakryć, zasłonić [przechodni]
   I covered my face with my hands. (Zasłoniłem twarz rękami.)
   He raised a hand to cover a cough. (Uniósł dłoń, aby ukryć kaszel.)
   A red overcoat covered her legs. (Czerwony płaszcz zakrywał jej nogi.)
 2. eclipse *
  • zasłonić, przysłonić (np. planetę)
   We have two hours until the Moon eclipses the Sun. (Mamy dwie godziny zanim Księżyc zasłoni Słońce.)
phrasal verb
 1. block something out  
  The clouds completely blocked the sun out. (Chmury całkowicie zasłoniły słońce.)

Powiązane zwroty — "zasłaniać coś"

rzeczownik
czasownik
Zobacz także: zasłanianiezasłonienie