BUSINESS ENGLISH -50%!Kup roczny kurs za połowę ceny. Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"stumble" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stumble czasownik

czasownik + stumble
Kolokacji: 3
come stumbling • keep stumbling • begin stumbling
stumble + przyimek
Kolokacji: 39
stumble into • stumble upon • stumble over • stumble across • stumble through • stumble onto • stumble out • stumble down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. stumble into = potykać się do stumble into
2. stumble upon = potykać się na stumble upon
5. stumble through = potknij się całkowicie stumble through
6. stumble onto = potykać się na stumble onto
7. stumble toward = potykać się w kierunku stumble toward
9. stumble on = idź potykając się stumble on
10. stumble to = potykać się aby stumble to
11. stumble out = wyjdź niepewnym krokiem stumble out
12. stumble from = potykać się z stumble from
13. stumble in = wejdź niepewnym krokiem stumble in
14. stumble with = potykać się z stumble with
15. stumble at = potykać się przy stumble at
16. stumble down = potknij się w dół stumble down
17. stumble after = potknij się potem stumble after
18. stumble around = zataczaj się stumble around
19. stumble by = potykać się przez stumble by
20. stumble out of = wychodzić niepewnym krokiem z stumble out of
21. stumble for = potykać się dla stumble for
22. stumble along = przejdź niepewnym krokiem stumble along
23. stumble up = potknij się w górę stumble up
24. stumble off = potknięcie się daleko stumble off
25. stumble towards = potykać się w kierunku stumble towards
stumble + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 47
stumble forward • stumble backward • stumble badly • stumble away • accidentally stumble • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.