"stumbled through" — Słownik kolokacji angielskich

stumbled through kolokacja
Popularniejsza odmiana: stumble through
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potknąć się całkowicie
  1. stumble czasownik + through przyimek
    Luźna kolokacja

    I stumbled back and out, through a side door into the street.

    Podobne kolokacje: