BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stumble into" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "stumble into" po angielsku

"stumble into" — Słownik kolokacji angielskich

stumble into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potykać się do
  1. stumble czasownik + into przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Looking for a major, he stumbled into the history of science department.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo