BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stumble over" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "stumble over" po angielsku

czasownik
 1. utknąć na czymś, zaciąć się przy czymś, pomylić się przy czymś, popełnić błąd w trakcie czegoś (np. czytania, mówienia lub gry na instrumencie) [nieprzechodni]
  He stumbles over long words when he's stressed. (On zacina się na długich słowach kiedy jest zestresowany.)
  link synonim: stumble

"stumble over" — Słownik kolokacji angielskich

stumble over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydukaj
 1. stumble czasownik + over przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  When he could speak again, words stumbled over each other.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo