"stumble over" — Słownik kolokacji angielskich

stumble over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydukaj
  1. stumble czasownik + over przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    When he could speak again, words stumbled over each other.

    Podobne kolokacje: