BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stumble upon" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "stumble upon" po angielsku

phrasal verb
 1. natknąć się przypadkiem na coś
  find or encounter something by chance
  I stumbled upon it by accident. (Natknąłem się na to przez przypadek.)
  She stumbled across these documents in the office yesterday. (Ona natknęła się na te dokumenty wczoraj w biurze.)

"stumble upon" — Słownik kolokacji angielskich

stumble upon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potykać się na
 1. stumble czasownik + upon przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  But they think he must have stumbled upon the guys who did.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo