"stumble through" — Słownik kolokacji angielskich

stumble through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potknij się całkowicie
  1. stumble czasownik + through przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I stumbled back and out, through a side door into the street.

    Podobne kolokacje: