"stumble after" — Słownik kolokacji angielskich

stumble after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potknij się potem
  1. stumble czasownik + after przyimek
    Silna kolokacja

    I stumbled after them as they made their way back to Calvin's and the truck.

    Podobne kolokacje: