"stumble out" — Słownik kolokacji angielskich

stumble out kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjdź niepewnym krokiem
  1. stumble czasownik + out particle
    Bardzo silna kolokacja

    I woke up three hours later and stumbled out to the kitchen.

    Podobne kolokacje: