"stumbled onto" — Słownik kolokacji angielskich

stumbled onto kolokacja
Popularniejsza odmiana: stumble onto
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potknąć się na
  1. stumble czasownik + onto przyimek
    Zwykła kolokacja

    I believe we may have stumbled onto something similar here.

    Podobne kolokacje: