"stumble onto" — Słownik kolokacji angielskich

stumble onto kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potykać się na
  1. stumble czasownik + onto przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I believe we may have stumbled onto something similar here.

    Podobne kolokacje: