"stumble along" — Słownik kolokacji angielskich

stumble along kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź niepewnym krokiem
  1. stumble czasownik + along przyimek
    Zwykła kolokacja

    But the police say he stumbled along the trail of his double life.

    Podobne kolokacje: