"stumble around" — Słownik kolokacji angielskich

stumble around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zataczaj się
  1. stumble czasownik + around przyimek
    Silna kolokacja

    He set his back against the wagon as two soldiers came stumbling around the end of it into view.

    Podobne kolokacje: