"stumbled over" — Słownik kolokacji angielskich

stumbled over kolokacja
Popularniejsza odmiana: stumble over
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydukać
  1. stumble czasownik + over przyimek
    Luźna kolokacja

    When he could speak again, words stumbled over each other.

    Podobne kolokacje: