"stumbled by" — Słownik kolokacji angielskich

stumbled by kolokacja
Popularniejsza odmiana: stumble by
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potknąć się przez
  1. stumble czasownik + by przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    She really was going to try to stumble home by herself.

    Podobne kolokacje: