"stumbled against" — Słownik kolokacji angielskich

stumbled against kolokacja
Popularniejsza odmiana: stumble against
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potknąć się
  1. stumble czasownik + against przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    He had stumbled against a human being lying on the floor!

    Podobne kolokacje: