"stumble against" — Słownik kolokacji angielskich

stumble against kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potknij się
  1. stumble czasownik + against przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He had stumbled against a human being lying on the floor!

    Podobne kolokacje: