"stumble off" — Słownik kolokacji angielskich

stumble off kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potknięcie się daleko
  1. stumble czasownik + off particle
    Zwykła kolokacja

    Both of us shut up and stumbled off down the darkened path.

    Podobne kolokacje: