"stumble" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stumble czasownik

czasownik + stumble
Kolokacji: 3
come stumbling • keep stumbling • begin stumbling
stumble + przyimek
Kolokacji: 39
stumble into • stumble upon • stumble over • stumble across • stumble through • stumble onto • stumble out • stumble down • ...
stumble + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 47
stumble forward • stumble backward • stumble badly • stumble away • accidentally stumble • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(2) backward, backwards
Kolokacji: 2
1. stumble badly = potknij się źle stumble badly
3. stumble blindly = potknij się po omacku stumble blindly
4. stumble once = potknij się raz stumble once
5. stumble slightly = potknij się nieznacznie stumble slightly
6. stumble about = zataczaj się stumble about
9. stumble twice = potknij się dwa razy stumble twice
10. stumble sideways = potknij się w bok stumble sideways
12. stumble drunkenly = potknij się po pijanemu stumble drunkenly
13. stumble early = potknij się wcześnie stumble early
14. unwittingly stumble = nieświadomie potknij się unwittingly stumble
15. stumble momentarily = potknij się na chwilę stumble momentarily
16. stumble aimlessly = potknij się bez celu stumble aimlessly
17. stumble further = potknij się dalej stumble further
18. practically stumble = praktycznie potknij się practically stumble
19. stumble helplessly = potknij się bezradnie stumble helplessly
20. stumble sleepily = potknij się sennie stumble sleepily
(4) away, forth
Kolokacji: 2
(5) finally, eventually
Kolokacji: 2
(6) occasionally, frequently
Kolokacji: 2
(7) awkwardly, clumsily
Kolokacji: 2
(8) literally, simply, merely
Kolokacji: 3
(9) suddenly, headlong
Kolokacji: 2
(10) inside, outside
Kolokacji: 2
(11) wearily, blearily
Kolokacji: 2
(12) right, quickly, easily, slowly
Kolokacji: 4

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.