"stumble" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stumble czasownik

czasownik + stumble
Kolokacji: 3
come stumbling • keep stumbling • begin stumbling
stumble + przyimek
Kolokacji: 39
stumble into • stumble upon • stumble over • stumble across • stumble through • stumble onto • stumble out • stumble down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
(2) off, from, in, at, with, ...
Kolokacji: 13
1. stumble from = potykać się z stumble from
2. stumble in = wejdź niepewnym krokiem stumble in
3. stumble with = potykać się z stumble with
4. stumble at = potykać się przy stumble at
5. stumble after = potknij się potem stumble after
6. stumble around = zataczaj się stumble around
7. stumble by = potykać się przez stumble by
8. stumble out of = wychodzić niepewnym krokiem z stumble out of
9. stumble for = potykać się dla stumble for
10. stumble along = przejdź niepewnym krokiem stumble along
11. stumble off = potknięcie się daleko stumble off
12. stumble towards = potykać się w kierunku stumble towards
13. stumble back = potknij się z powrotem stumble back
stumble + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 47
stumble forward • stumble backward • stumble badly • stumble away • accidentally stumble • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.