BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stumble backward" — Słownik kolokacji angielskich

stumble backward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potknij się do tyłu
  1. stumble czasownik + backward przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I stumbled backward, lost my balance, and fell to the ground next to Than.

powered by  eTutor logo