"stumbled from" — Słownik kolokacji angielskich

stumbled from kolokacja
Popularniejsza odmiana: stumble from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potknąć się z
  1. stumble czasownik + from przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    But in practice the new effort stumbled, from the big things to small ones.

    Podobne kolokacje: