"stumble out of" — Słownik kolokacji angielskich

stumble out of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić niepewnym krokiem z
  1. stumble czasownik + out przyimek
    Zwykła kolokacja

    My legs felt like they were on fire, but I stumbled out of the room.

    Podobne kolokacje:

podobne do "stumble out of" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stumble out of" po polsku — Słownik angielsko-polski

przyimek
inne