"stumble in" — Słownik kolokacji angielskich

stumble in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wejdź niepewnym krokiem
  1. stumble czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Private education companies around the country have stumbled in recent months.

    Podobne kolokacje: