"stumble" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stumble czasownik

czasownik + stumble
Kolokacji: 3
come stumbling • keep stumbling • begin stumbling
stumble + przyimek
Kolokacji: 39
stumble into • stumble upon • stumble over • stumble across • stumble through • stumble onto • stumble out • stumble down • ...
stumble + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 47
stumble forward • stumble backward • stumble badly • stumble away • accidentally stumble • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. stumble forward = potknij się do przodu stumble forward
2. stumble backward = potknij się do tyłu stumble backward
3. stumble badly = potknij się źle stumble badly
4. stumble away = potknij się daleko stumble away
6. stumble backwards = potknij się do tyłu stumble backwards
7. stumble blindly = potknij się po omacku stumble blindly

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.