"stumble" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stumble czasownik

czasownik + stumble
Kolokacji: 3
come stumbling • keep stumbling • begin stumbling
stumble + przyimek
Kolokacji: 39
stumble into • stumble upon • stumble over • stumble across • stumble through • stumble onto • stumble out • stumble down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
(2) off, from, in, at, with, ...
Kolokacji: 13
1. stumble under = potknij się poniżej stumble under
2. stumble during = potykać się podczas stumble during
3. stumble behind = potknij się z tyłu stumble behind
4. stumble past = potknięcie się przeszłość stumble past
5. stumble beside = potykać się obok stumble beside
6. stumble about = zataczaj się stumble about
7. stumble among = potykać się wśród stumble among
8. stumble before = potknij się wcześniej stumble before
9. stumble beneath = potknij się poniżej stumble beneath
10. stumble without = potknij się na zewnątrz stumble without
11. stumble between = potknij się pośrodku stumble between
12. stumble amid = potykać się wśród stumble amid
13. stumble near = potknij się blisko stumble near
stumble + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 47
stumble forward • stumble backward • stumble badly • stumble away • accidentally stumble • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.