"stumble down" — Słownik kolokacji angielskich

stumble down kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potknij się w dół
  1. stumble czasownik + down particle
    Silna kolokacja

    I gathered her up in my arms and stumbled down to the second floor.

    Podobne kolokacje: