"stumble toward" — Słownik kolokacji angielskich

stumble toward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potykać się w kierunku
  1. stumble czasownik + toward przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    "They have been stumbling toward this for months, and it was critical to show that the process could get going."

    Podobne kolokacje: