"stumble up" — Słownik kolokacji angielskich

stumble up kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potknij się w górę
  1. stumble czasownik + up particle
    Zwykła kolokacja

    Annie got his arm around her shoulder and helped him stumble up into the fresh air.

    Podobne kolokacje: