PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stage rzeczownik

rzeczownik + stage
Kolokacji: 122
center stage • planning stage • concert stage • Broadway stage • London stage • world stage • stage of one's career • group stage • ...
stage + rzeczownik
Kolokacji: 138
stage production • stage manager • stage actor • stage presence • stage debut • stage version • stage adaptation • stage actress • ...
stage + czasownik
Kolokacji: 51
stage begins • stage involves • stage takes • stage includes • stage consists • ...
czasownik + stage
Kolokacji: 114
consist of several stages • qualify for the stage • take on the stage • eliminate in the group stage • perform on stage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(2) qualify, comment, depict
Kolokacji: 4
1. go through stages = przejdź przez etapy go through stages
3. go on stage = wejdź na scenę go on stage
  • He had won the 17th stage by nearly six minutes.
  • "They want to win a stage and show themselves off."
  • Every member of the French team won at least one stage.
  • Usually with the top order decided, the overall leaders do not try to win the final daily stage.
  • In the end he won the stage by more than twenty minutes.
  • He won the second stage, which was a 22-mile time trial.
  • Last Sunday, he won a stage and was among the overall leaders.
  • In 2008, he won the final stage, a time trial.
  • The idea is, as always, to win a stage, something he has not done so far in this Tour.
  • In 1961, he won four stages and the overall race.
6. work on stage = praca na scenie work on stage
7. pass through stages = przejdź przez etapy pass through stages
9. undergo stages = przejdź etapy undergo stages
10. adapt for the stage = przystosuj scenicznie adapt for the stage
11. move into the stage = rusz się do etapu move into the stage
12. stage is run = etap jest przebiegnięty stage is run
13. stage separated = scena podzieliła stage separated
14. win in the stage = wygraj za etap win in the stage
(9) know, ignore
Kolokacji: 2
(11) lose, compete
Kolokacji: 3
(12) dominate, flank
Kolokacji: 2
przymiotnik + stage
Kolokacji: 213
early stage • final stage • later stage • initial stage • late stage • advanced stage • larval stage • preliminary stage • ...
przyimek + stage
Kolokacji: 31
on stage • through stages • between stages • at this stage • onto the stage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.