KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"stage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stage rzeczownik

rzeczownik + stage
Kolokacji: 122
center stage • planning stage • concert stage • Broadway stage • London stage • world stage • stage of one's career • group stage • ...
stage + rzeczownik
Kolokacji: 138
stage production • stage manager • stage actor • stage presence • stage debut • stage version • stage adaptation • stage actress • ...
stage + czasownik
Kolokacji: 51
stage begins • stage involves • stage takes • stage includes • stage consists • ...
czasownik + stage
Kolokacji: 114
consist of several stages • qualify for the stage • take on the stage • eliminate in the group stage • perform on stage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(2) qualify, comment, depict
Kolokacji: 4
1. go through stages = przejdź przez etapy go through stages
3. go on stage = wejdź na scenę go on stage
6. work on stage = praca na scenie work on stage
7. pass through stages = przejdź przez etapy pass through stages
9. undergo stages = przejdź etapy undergo stages
  • The museum has undergone several stages of construction to achieve its theme of "Tradition with a new look".
  • They undergo several stages, depending on their composition.
  • National Taipei University has undergone different stages of development.
  • From the time it was built, the fort structure has undergone several stages of repairs over the centuries.
  • It normally operates with 600, with 77 undergoing various stages of standard maintenance and inspections.
  • Throughout its history, the Bucharest Bar has undergone several stages of development:
  • The change of corporate identity underwent several stages during the 2007-2010 period.
  • In the course of this expansion, the universe underwent several evolutionary stages.
  • Courts has been undergoing various stages of a re-branding initiatives since 2006.
  • As with other inventions, it has undergone various stages of development.
10. adapt for the stage = przystosuj scenicznie adapt for the stage
11. move into the stage = rusz się do etapu move into the stage
12. stage is run = etap jest przebiegnięty stage is run
13. stage separated = scena podzieliła stage separated
14. win in the stage = wygraj za etap win in the stage
(9) know, ignore
Kolokacji: 2
(11) lose, compete
Kolokacji: 3
(12) dominate, flank
Kolokacji: 2
przymiotnik + stage
Kolokacji: 213
early stage • final stage • later stage • initial stage • late stage • advanced stage • larval stage • preliminary stage • ...
przyimek + stage
Kolokacji: 31
on stage • through stages • between stages • at this stage • onto the stage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.