KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"stage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stage rzeczownik

rzeczownik + stage
Kolokacji: 122
center stage • planning stage • concert stage • Broadway stage • London stage • world stage • stage of one's career • group stage • ...
stage + rzeczownik
Kolokacji: 138
stage production • stage manager • stage actor • stage presence • stage debut • stage version • stage adaptation • stage actress • ...
stage + czasownik
Kolokacji: 51
stage begins • stage involves • stage takes • stage includes • stage consists • ...
czasownik + stage
Kolokacji: 114
consist of several stages • qualify for the stage • take on the stage • eliminate in the group stage • perform on stage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(2) qualify, comment, depict
Kolokacji: 4
1. go through stages = przejdź przez etapy go through stages
  • Development therefore goes through set stages and always occurs in the same way.
  • While sleeping in water, the animals go through different stages of sleep.
  • Before this, the land on which the lake now sits has gone through several complex stages.
  • Beard, like many people, went through different stages in his life.
  • The second feature is important because ice cream goes through several stages.
  • The council has gone through various stages of significance in its existence.
  • Once introduced the bill goes through several stages of consideration.
  • The experts say Soviet thinking has gone through distinct stages.
  • As with the mood of the people, the war itself has gone through several distinct stages.
  • Each bill goes through several stages before it becomes a law.
3. go on stage = wejdź na scenę go on stage
6. work on stage = praca na scenie work on stage
7. pass through stages = przejdź przez etapy pass through stages
9. undergo stages = przejdź etapy undergo stages
10. adapt for the stage = przystosuj scenicznie adapt for the stage
11. move into the stage = rusz się do etapu move into the stage
12. stage is run = etap jest przebiegnięty stage is run
13. stage separated = scena podzieliła stage separated
14. win in the stage = wygraj za etap win in the stage
(9) know, ignore
Kolokacji: 2
(11) lose, compete
Kolokacji: 3
(12) dominate, flank
Kolokacji: 2
przymiotnik + stage
Kolokacji: 213
early stage • final stage • later stage • initial stage • late stage • advanced stage • larval stage • preliminary stage • ...
przyimek + stage
Kolokacji: 31
on stage • through stages • between stages • at this stage • onto the stage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.