"stage separated" — Słownik kolokacji angielskich

stage separated kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): scena podzieliła
  1. separate czasownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The falls have two stages separated by a series of cascades.

powered by  eTutor logo