"pass through stages" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź przez etapy
  1. pass czasownik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Society passes through well-defined stages in the course of its development.

podobne do "pass through stages" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pass through stages" po angielsku

inne
czasownik
pass through = przejeżdzać (np. przez miasto)
rzeczownik