"win in the stage" — Słownik kolokacji angielskich

win in the stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygraj za etap
  1. win czasownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This strange margin was due to the reduction of points won in the qualifying stage.

podobne do "win in the stage" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "win in the stage" po polsku

inne
rzeczownik

powered by  eTutor logo