PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stage rzeczownik

rzeczownik + stage
Kolokacji: 122
center stage • planning stage • concert stage • Broadway stage • London stage • world stage • stage of one's career • group stage • ...
stage + rzeczownik
Kolokacji: 138
stage production • stage manager • stage actor • stage presence • stage debut • stage version • stage adaptation • stage actress • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
(5) debut, attack, disease, raid
Kolokacji: 4
(6) version, show, appearance
Kolokacji: 3
1. stage version = inscenizacja stage version
2. stage show = widowisko sceniczne stage show
3. stage appearance = wygląd sceniczny stage appearance
  • She made her final stage appearance at the age of a hundred.
  • Her first stage appearance was at the age of four.
  • Half a year after her last stage appearance, she died on 27 September 1986.
  • Her last stage appearance was one month later, 8 December 1947.
  • He had more than 1000 stage appearances in different roles.
  • His first stage appearance was at the age of five.
  • Her first stage appearance was at the age of seven, in a local Baptist church.
  • During 1973, her stage appearances were fewer than in previous years.
  • King made his first stage appearance in 1966 at the age of five.
  • During that year they made their first stage appearances making a full scale tour around the country.
(7) adaptation, adaption
Kolokacji: 2
(12) name, curtain, line, blood
Kolokacji: 4
(15) door, entrance
Kolokacji: 2
(17) race, match, diving
Kolokacji: 4
(19) whisper, patter
Kolokacji: 2
(22) costume, outfit, clothes
Kolokacji: 3
(23) mother, larva
Kolokacji: 2
(25) hand, technician
Kolokacji: 2
(26) machinery, engine
Kolokacji: 2
(27) combat, station, Deli
Kolokacji: 3
(28) scenery, backdrop
Kolokacji: 2
(29) IA, protest
Kolokacji: 2
(30) rocket, booster
Kolokacji: 2
(31) road, route, driver, decor
Kolokacji: 4
(32) hypnotist, rehearsal
Kolokacji: 2
stage + czasownik
Kolokacji: 51
stage begins • stage involves • stage takes • stage includes • stage consists • ...
czasownik + stage
Kolokacji: 114
consist of several stages • qualify for the stage • take on the stage • eliminate in the group stage • perform on stage • ...
przymiotnik + stage
Kolokacji: 213
early stage • final stage • later stage • initial stage • late stage • advanced stage • larval stage • preliminary stage • ...
przyimek + stage
Kolokacji: 31
on stage • through stages • between stages • at this stage • onto the stage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.