"adolescent stage" — Słownik kolokacji angielskich

adolescent stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): młodzieńczy etap
  1. adolescent przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Aryana narrates the journey of a girl as she struggles in the awkward but exciting adolescent stage while trying to escape her inevitable destiny.

powered by  eTutor logo