"win one's stage" — Słownik kolokacji angielskich

win one's stage kolokacja
Popularniejsza odmiana: win the stage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygrywać czyjś etap
  1. win czasownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had won the 17th stage by nearly six minutes.

powered by  eTutor logo