"win" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

win czasownik

win + rzeczownik
Kolokacji: 467
win awards • win gold • win approval • win re-election • win bronze • win praise • win acclaim • win streak • win favor • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
6. win re-election = ponowne wybory zwycięstwa win re-election
8. win praise = pochwała zwycięstwa win praise
9. win acclaim = zdobyć uznanie win acclaim
10. win streak = smuga zwycięstwa win streak
13. win concessions = ustępstwa zwycięstwa win concessions
14. win accolades = wyrazy najwyższego uznania zwycięstwa win accolades
15. win reelection = zwycięstwo reelection win reelection
16. win fame = sława zwycięstwa win fame
17. win percentage = zwycięstwo procent win percentage
18. win Wimbledon = zwycięstwo Wimbledon win Wimbledon
19. win passage = przejście zwycięstwa win passage
20. win Actor = zwycięstwo Aktor win Actor
21. win control = kontrola zwycięstwa win control
22. win recognition = rozpoznanie zwycięstwa win recognition
25. win friends = przyjaciele zwycięstwa win friends
26. win acceptance = akceptacja zwycięstwa win acceptance
27. win team = zwycięstwo zespół win team
28. win Album = zwycięstwo Album win Album
32. win power = zwycięstwo moc win power
37. win several percent = wygrywać kilka procent win several percent
40. Biggie Conspiracy to win = Olbrzym Zmowa w celu wygrania Biggie Conspiracy to win
41. win court bid = oferta zwycięstwa sądowa win court bid
45. win one's way = wygrywać czyjś droga win one's way
47. win Olympics = zwycięstwo igrzyska olimpijskie win Olympics
48. win one's love = wygrywać czyjś miłość win one's love
49. win one's freedom = wygrywać czyjś wolność win one's freedom
50. win the edition = wygraj wydanie win the edition
51. win one's trust = wygrywać czyjś zaufanie win one's trust
52. win film = zwycięstwo film win film
53. win the Victoria Cross = wygraj Krzyż Królowej Wiktorii win the Victoria Cross
55. win several majors = wygrywać kilka major win several majors
56. win one's Cup Classic = wygrywać czyjś Cup Classic win one's Cup Classic
57. win the Tour France = wygrywać Wycieczkę Francja win the Tour France
61. win one's start = wygrywać czyjś początek win one's start
62. win Actress = zwycięstwo Aktorka win Actress
63. win the Santa Handicap = wygrywać Świętego Mikołaja Upośledzenie win the Santa Handicap
64. win convictions = przekonania zwycięstwa win convictions
65. win Song = zwycięstwo Piosenka win Song
66. win agreement = zgoda zwycięstwa win agreement
67. win one's heat = wygrywać czyjś gorąco win one's heat
68. win sympathy = współczucie zwycięstwa win sympathy
69. win business = zwycięstwo biznes win business
70. win one's class = wygrywać czyjś klasa win one's class
71. win converts = zwycięstwo przerabia win converts
72. win minds = umysły zwycięstwa win minds
73. win the Miss pageant = wygrywać pannę parada win the Miss pageant
74. win the opening lead = wygraj otwierającą się smycz win the opening lead
75. win plaudits = poklask zwycięstwa win plaudits
77. win permission = pozwolenie zwycięstwa win permission
81. win the National East = odnieś zwycięstwo wyborcze w Krajowym Wschodzie win the National East
85. win confirmation = potwierdzenie zwycięstwa win confirmation
86. win the lottery = wygrać na loterii win the lottery
87. win the by-election = wygraj wybory uzupełniające win the by-election
88. win the Hours = wygraj Godziny win the Hours
89. win director = dyrektor zwycięstwa win director
90. win applause = brawa zwycięstwa win applause
91. chance to win = okazja by wygrać chance to win
92. win Glove = zwycięstwo Rękawiczka win Glove
95. win back customers = odzyskaj klientów win back customers
96. win side = zwycięstwo strona win side
100. effort to win = wysiłek by wygrać effort to win
czasownik + win
Kolokacji: 109
help win • win after defeating • win after beating • win after winning • win after losing • keep winning • start winning • end up winning • ...
win + przyimek
Kolokacji: 65
win back • win out • win over • win since • win against • ...
win + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 87
easily win • eventually win • win twice • narrowly win • win handily • win big • win comfortably • finally win • actually win • later win • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.