Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"win the stage" — Słownik kolokacji angielskich

win the stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygraj etap
  1. win czasownik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He had won the 17th stage by nearly six minutes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo