PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stage of the game" — Słownik kolokacji angielskich

stage of the game kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap gry
  1. game rzeczownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He could have been caught at any stage of the game.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo