KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"stage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stage rzeczownik

rzeczownik + stage
Kolokacji: 122
center stage • planning stage • concert stage • Broadway stage • London stage • world stage • stage of one's career • group stage • ...
stage + rzeczownik
Kolokacji: 138
stage production • stage manager • stage actor • stage presence • stage debut • stage version • stage adaptation • stage actress • ...
stage + czasownik
Kolokacji: 51
stage begins • stage involves • stage takes • stage includes • stage consists • ...
czasownik + stage
Kolokacji: 114
consist of several stages • qualify for the stage • take on the stage • eliminate in the group stage • perform on stage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(2) qualify, comment, depict
Kolokacji: 4
1. go through stages = przejdź przez etapy go through stages
3. go on stage = wejdź na scenę go on stage
  • It lived during the Atdabanian stage, in the former continent Laurentia.
  • Few couples adequately discussed how they would live during the next stage of their lives, she said.
  • Tylocephale lived during the Campanian stage, around 75 million years ago.
  • It lived during the early Atdabanian stage, 526 million years ago.
  • Ceresiosaurus lived during the Anisian stage of the middle Triassic.
  • It lived during the Sinemurian stage of the Early Jurassic, about 194 million years ago.
  • These three dinosaurs lived during the Carnian stage of the Triassic period.
  • Genusaurus is believed to have lived during the Albian faunal stage, around 112-100 million years ago.
  • Hypselospinus lived during the lower Valanginian stage, around 140 million years ago.
  • It lived during the Botomian stage, which lasted from approximately 524 to 518.5 million years ago.
6. work on stage = praca na scenie work on stage
7. pass through stages = przejdź przez etapy pass through stages
9. undergo stages = przejdź etapy undergo stages
10. adapt for the stage = przystosuj scenicznie adapt for the stage
11. move into the stage = rusz się do etapu move into the stage
12. stage is run = etap jest przebiegnięty stage is run
13. stage separated = scena podzieliła stage separated
14. win in the stage = wygraj za etap win in the stage
(9) know, ignore
Kolokacji: 2
(11) lose, compete
Kolokacji: 3
(12) dominate, flank
Kolokacji: 2
przymiotnik + stage
Kolokacji: 213
early stage • final stage • later stage • initial stage • late stage • advanced stage • larval stage • preliminary stage • ...
przyimek + stage
Kolokacji: 31
on stage • through stages • between stages • at this stage • onto the stage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.