"undergo stages" — Słownik kolokacji angielskich

undergo stages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź etapy
  1. undergo czasownik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The museum has undergone several stages of construction to achieve its theme of "Tradition with a new look".

powered by  eTutor logo