"stage appearance" — Słownik kolokacji angielskich

stage appearance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygląd sceniczny
  1. stage rzeczownik + appearance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She made her final stage appearance at the age of a hundred.

powered by  eTutor logo