PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage appearance" — Słownik kolokacji angielskich

stage appearance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygląd sceniczny
  1. stage rzeczownik + appearance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She made her final stage appearance at the age of a hundred.