PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"move into the stage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rusz się do etapu
  1. move czasownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We're totally moving into the teenage stage for Dakota," she said.

powered by  eTutor logo